Εξατομικευμένη Λειτουργική Αποκατάσταση – Functional Rehabilitation

  • Λειτουργική αποκατάσταση
  • Θεραπεία
  • Εξατομικεύμενο πρόγραμμα
  • Αντιμετώπιση πόνου
Λειτουργική αποκατάσταση
το λογότυπο για χρήση ως φόντο
Θεραπεία
το λογότυπο για χρήση ως φόντο
Εξατομικεύμενο πρόγραμμα
το λογότυπο για χρήση ως φόντο
Αντιμετώπιση πόνου
το λογότυπο για χρήση ως φόντο

Εξατομικευμένη Λειτουργική Αποκατάσταση – Functional Rehabilitation

Το Functional Rehabilitation περιλαμβάνει κινήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονται στις καθημερινές λειτουργίες του δεχόμενου.
Διαμορφώνεται ύστερα από μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση και λήψη ιστορικού θέτοντας ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους.

Η Λειτουργική Αποκατάσταση είναι βασικό μας και απαραίτητο μέρος για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αποκατάσταση, σε αντίθεση με ένα τυπικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας που περιλαμβάνει μόνο φυσικά μέσα και ενδυνάμωση ή χαλάρωση συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων.

Στόχος μας η επιστροφή του θεραπευόμενου στα καθημερινά πολύπλοκα πρότυπα κίνησης, χωρίς πόνο και με ασφάλεια.

Στο Physiama με επιστημονική γνώση για τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του νευρομυοσκελετικού μας συστήματος, διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με παθητική αλλά και ενεργητική συμμετοχή του θεραπευόμενου, που ανταποκρίνεται στη φυσιολογική και ασφαλή επανένταξη στις καθημερινές δραστηριότητές του.

Η Λειτουργική Αποκατάσταση περιλαμβάνει εξατομικευμένες δοκιμασίες και ασκήσεις:

  • Δύναμης
  • Ελαστικότητας
  • Αντοχής
  • Ταχυδύναμης
  • Εκρηκτικότητας Ισορροπίας – Ιδιοδεκτικότητας
  • Νευρομυϊκού Συντονισμού
Κλείστε μια συνεδρία τηλεφωνικά

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι.
Σχολιάστε και αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας.

Ειδικές τεχνικές